3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

تعرفه های کوتاه: رئیس جمهور ایالات متحده مقادیری را برای فولاد و آلومینیم تعیین می کند

پخش تلویزیونی بر روی دستگاه شما نمایش داده نمی شود. ملودی عنوان Trut می خندد و خسته کننده و ناخوشایند را با steelworkers رئیس جمهور ترامپ دستورات بحث برانگیز اعمال تعرفه های سنگین بر روی فولاد و آلومینیوم امضا کرد، اما برخی از کشورها خواهد شد خراب است آقای Trump گفته است که ایالات متحده از تجارت ناعادلانه رنج می برد و این حرکت تقویت صنعت ایالات متحده اما کشورهای خشمگین در برنامه های خود ابراز کردند و کارشناسان از جنگ های تجاری جدید هشدار دادند تعرفه ها در مدت 15 روز اعمال خواهد شد و معافیت های مربوط به کانادا و مکزیک را شامل می شود. تعرفه های 25 در فولاد و 10 در آلومینیوم وارد شده به U