3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

رشد اقتصادی ایالات متحده در ماه فوریه افزایش می یابد

عکس copyrightGetty ImagesImage captionFebruary بزرگترین رشد مشاغل ساخت و ساز را نشان می دهد از زمان ایجاد جابجایی در اقتصاد ایالات متحده در ماه های اخیر در اقتصاد ایالات متحده، ماه گذشته افزایش یافته است، اما رشد سالانه نرخ دستمزد کاهش یافته است. اقتصاد در ماه فوریه، 313 هزار شغل ایجاد کرده است. آمار رسمی نشان می دهد که انتظارات تحلیلگران بیش از حد است. در 4 1 باقی ماند، در حالی که نرخ رشد درآمد سالانه به 6 6 ماهه کاهش یافت. در ماه ژانویه، نرخ رشد دستمزد سالانه که موجب ترس از فشارهای تورمی شد، نیز از 9 تا 8 به 8 تجدید شد. رشد ماهانه درآمد در ماه ژانویه باعث شد