معامله تجاری آسیا و اقیانوس آرام توسط 11 کشور امضا شده است

عکس copyrightGetty ImagesEllen کشورهای آسیای اقیانوسیه اخیرا قرارداد تجارت را که قبلا به عنوان "Trans Pacific Partnership" معروف است، امضا کردند. اگر چه ایالات متحده در سال گذشته کشف کرد، این معامله توسط اعضای باقیمانده که آن را در یک مراسم در شهر شیطانی سانتیاگو امضا کرد، وزیر خارجه شیلی، هرالدو مونوز گفت که این توافقنامه یک سیگنال قوی علیه فشارهای محافظهکارانه به نفع یک جهان بازرگانی برای تجارت است. معامله شامل بازار تقریبا 500 میلیون نفری است که علیرغم خروج آمریکا، در صورت عدم وجود ایالات متحده، قرارداد جامع و پیشرفته f