3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

گروه های تجاری آلمانی می گویند که انگلستان باید در یک اتحادیه گمرکی باقی بماند

بریتانیا بزرگترین بازار صادرات خودرو در آلمان است. شرکت های آلمانی به طور مطلوب می خواهند انگلستان در یک اتحادیه گمرکی باقی بماند پس از Brexit یک گروه صنعتی قدرتمند آلمانی می گوید BDI اعلام کرد که یک شکل عمیق ادغام بین انگلیس و اتحادیه اروپا را ترجیح می دهد بعد از Brexit قبلا گفته بود که یکپارچگی بازار مشترک برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید یک اولویت باشد. یکی دیگر از گروه صنعتی آلمانی، انجمن مهندسی VDMA روز سه شنبه برای معامله گمرکی در اتحادیه اروپا، یاهو لیانگ، مدیر اجرایی BDI فدراسیون