3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

OECD می گوید رشد انگلیس در G20 در سال جاری کندتر است

عکس های کپی رایت انگلیس اقتصاد انگلستان در سال جاری نسبت به هر کشور بزرگ دیگر پیشرفته و نوظهور رشد کند، طبق OECD پیش از اعلامیه بهار، پیش بینی می شود که پیش بینی رشد اقتصادی بریتانیا در سال 2018 به میزان 1 3 در بین بهبود اقتصادی جهانی افزایش یابد. این از پیش بینی قبلی 1 2، اما ضعیف ترین در G20 OECD پیش بینی سریعترین رشد جهان از سال 2011 در سال جاری کمک کرد کاهش مالیات و هزینه های ایالات متحده در آلمان. سازمان سازمان پاریس گفت که اقتصاد جهانی در حال توسعه در یک سرعت سالانه 3 9 در طول دو سال آینده f